marți, 15 septembrie 2015

Caile Ferate din banat - Un Simbol in pericol


Caile Ferate din banat - Un Simbol in pericol

Autor: Valentin Ivănescu
Editura Tiparnita, Arad 2012.


"Volumul de faţă, ca şi cele două precedente (primul, “Cronica Ilustrată a Regionalei de Căi Ferate Timişoara”, apărut în 2009 la Editura Marineasa, iar al doilea “Complexul Feroviar Arad - Călătorie în timp”, în februarie, anul curent, la Editura Tiparniţa, Arad), toate trei dedicate (integral, sau în parte) Regionalei de Căi Ferate Timişoara, aduc în atenţia noastră un bogat material ilustrativ din colecţia autorului, precum şi din alte colecţii private. Multe fotografii şi ilustrate cu totul inedite, reproduse în cuprinsul celor trei lucrări, vin să mărturisească despre farmecul şi misterul căilor ferate. Informaţii din domenii ale activităţii feroviare aproape necunoscute publicului larg completează un tablou grăitor despre viaţa şi strădaniile ceferiştilor. În plus, prin subtitlul său, prezenta lucrare se constituie într-un semnal de alarmă care cere factorilor de decizie să reconsidere poziţia Căilor Ferate Române potrivit importanţei sale reale în context economic şi strategic la nivel naţional şi internaţional."
Autorul


Această carte este pusă la dispoziţia pasionaţilor de către dl. Valentin Ivănescu, în cadrul proiectului de  popularizare a lucrărilor feroviare, denumit - Biblioteca Feroviară Virtuală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu